AKO PROJEKTOVAŤ VIACPODLAŽNÉ STAVBY Z DREVA

Descarga el programa

Ver también los otros cursos

AKO PROJEKTOVAŤ VIACPODLAŽNÉ STAVBY Z DREVA

Día 1 Programa

SALA 1
08:00 08:45

CLT – perspektívny materiál a základné princípy návrhu stavieb z CLT

Ing.PhD. Jaroslav Sandanus a Ing.PhD. Kristián Sogel
08:45 10:15

Konštrukčná typológia viacpodlažných budov: timber frame

Ing. Tiziano Sartori
10:15 10:45

Coffee break

10:45 12:30

Konštrukčná typológia viacpodlažných budov: CLT

Ing. Tiziano Sartori
12:30 13:30

Obed

13:30 14:30

Xepox : používanie a aplikácia

Ing. Simone Vanzo
14:30 16:30

Zásady navrhovania konštrukcií viacpodlažných drevostavieb z pohľadu požiarnej bezpečnosti v zmysle požiadaviek STN 92 0201-2:2017

doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.
16:30 17:00

Coffee break

17:00 18:00

Inovatívne spoje a nové riešenia

Ing. Ernesto Callegari
18:00 19:00

Spoločná večera

Día 2 Programa

SALA 1
08:00 09:30

Spojovacie systémy pre drevo: špeciálne uholníky ťah/strih

Ing. Steffen Uphoff
09:30 10:30

Princípy výpočtu akustiky v stavbách z dreva

Ing. Andres Reyes
10:30 11:00

COFFE BREAK

11:00 12:30

Prezentácia výpočtového softwéru MyProject

Ing. Jacob Nyanja
12:30 13:30

Obed

13:30 14:30

Predstavenie firmy Rothoblaas

14:30 15:30

Princípy vzduchotesnosti a hydroizolácie

Ing. Alessio Maffeo
16:00 16:30

COFFE BREAK

16:30 17:30

Stavby z dreva a spojovanie sústredenými spojmi: X-Rad

Ing. Ernesto Callegari
17:30 18:00

Koniec semináru